nắp bịt đầu cổng trượt không ray 9BL (9 bánh lớn)

70.000₫
nắp bịt đầu cổng trượt không ray 9BL (9 bánh lớn)   CODE A mm H B L S WEIGHT(g) NB-9BL 80 80 52 57 3 250            


nắp bịt đầu cổng trượt không ray 9BL (9 bánh lớn)

 

bit-mang-cua-cong-4.jpg

bv-bit-mang-nang80x80.jpg

CODE A mm H B L S WEIGHT(g)
NB-9BL 80 80 52 57 3 250

 

 


 

 

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền: