nắp bịt đầu cổng trượt không ray 8BL (8 bánh lớn)

70.000₫
nắp bịt đầu cổng trượt không ray 8BL CODE Amm H B L S WEIGHT(g) NB-8BL 94 83 55 40 3 304        


nắp bịt đầu cổng trượt không ray 8BL

bit-mang-cua-cong-2.jpg

bv-nap-bit-mang-hg8s-hg8m.jpg

CODE Amm H B L S WEIGHT(g)
NB-8BL 94 83 55 40 3 304

 

 

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền: