nắp bịt đầu cửa không ray 8BL (8 bánh lớn)

70.000₫
nắp bịt đầu cửa không ray 8BL (chuyên dùng cho cửa lùa không ray) CODE Amm H B L S WEIGHT(g) NB-8BL 94 83 55 40 3 304


nắp bịt đầu cửa không ray 8BL

(chuyên dùng cho cửa lùa không ray)

bit-mang-cua-cong-2.jpg

bv-nap-bit-mang-hg8s-hg8m.jpg

CODE Amm H B L S WEIGHT(g)
NB-8BL 94 83 55 40 3 304

 

 

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền: