bánh xe cổng lùa treo siêu nặng - ray I (1000kg/bánh)

1.350.000₫
BÁNH XE CỔNG LÙA TREO SIÊU NẶNG RAY I - Tải 1000kg/bánh ( chạy trên Ray i150 x 75 ; i200 x 100 ; i250 x 125 )       


BÁNH XE CỔNG LÙA TREO SIÊU NẶNG RAY I - Tải 1000kg/bánh

( chạy trên Ray i150 x 75 ; i200 x 100 ; i250 x 125 ) 

 

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền: