bánh xe hỗ trợ cửa - bánh xe đỡ đầu cửa ( pát cố định)

230.000₫
bánh xe hỗ trợ cửa - bánh xe đỡ đầu cửa ( pát cố định)  • bánh xe này có thể trợ tải cho cửa cổng mở xoay hoặc cửa cổng lùa, hoặc cửa lùa treo, hoặc cửa lùa không ray


bánh xe hỗ trợ cửa - bánh xe đỡ đầu cửa ( pát cố định)

 • bánh xe này có thể trợ tải cho cửa cổng mở xoay hoặc cửa cổng lùa, hoặc cửa lùa treo, hoặc cửa lùa không ray


popup

Số lượng:

Tổng tiền: